Sepleriň elýeterliligi

Üç wezipeli bir resmi


Türkmenistanyň öňki wise-premýeri Hojamuhammet Muhammedow.
20-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümet maslahatynda wezipesinden boşadylanlaryň arasynda Türkmenistanyň wise-premýeri, prezidentiň apparatynyň we ministrler kabinetiniň dolandyryjysy Muhammedow işden çetleşdirildi.

Ýokary wezipeleri eýelän we prezident Berdimuhamedowyň goly astynda işlän bu ýolbaşçynyň maşgala agzalarynyň jemgyýetçilik we hukuk tertibini bozmagy bilen baglylykda wezipelerinden mahrum bolandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy Türkmenistanda bu wezipeleriň ähmiýeti we bir wagtda birnäçe wezipäni ýerine ýetirmek praktikasy bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG