Sepleriň elýeterliligi

Bahar: “Marşirowkalardan bizar bolduk”


Türkmen talyp gyzlary. 2013 ý.
Ençeme ýyldan bäri Türkmenistanda ýurt derejesinde geçirilýän köpçülikleýin çärelere mekdep okuwçylary, talyp ýaşlary mejbury ýagdaýda gatnaşdyrylyp gelinýär. Käbir, şol sanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralara bolsa, türkmen talyplarynyň aglabasy “marşirowka” diýlip atlandyrylýan çärelere gatnaşdyrylýar.

Eýsem, “marşirowkalara” gatnaşdyrylan türkmen talyplary bu tejribe barada näme diýýärler? Ozalky türkmen talyby Baharyň ýatlamalaryny we başdan geçiren duýgularyny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG