Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Oguldöndi: "Murgabyň kenary bolsa-da, suw ýok"


Pagta meýdany
Türkmenistanda oba-hojalygynyň pagta ulgamynda käbir problemalaryň bardygy, hökümetiň pagta ýygymyndan, daýhanlaryň bolsa öz girdeýjisinden razy däldigi aýdylýar.

Geçen hepde Ahal we Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndaky käbir kärendeçi daýhanlar suwuň ýetmezçiligi sebäpli pagtasynyň gurap galandygyny we şu ýylky aljak hasyly bilen planyny dolup bilmejekdigini belläpdiler.

Pagtasynyň suw ýetmezçiligi zerarly gurap galandygyny we göz öňünde tutan hasylyny alyp bilmejekdigini aýdýan ildeşlerimizden ýene biri Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň ýaşaýjysy Oguldöndi daýza.

Azatlyk Radiosynyň Oguldöndi daýza bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:05:26 0:00
Ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG