Sepleriň elýeterliligi

Nurberdi: "Köçe medeniýeti iki taraplaýyn bolmaly"


Ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgäri
Geçen aý, ýagny sentýabrda Türkmenistanda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça ýörite çäreler gurnalyp, bu ýurt resmileri, döwletiň eýeçiligindäki habar serişdeleri tarapyndan giňden mahabatlandyrylypdy.

Eýsem, şol çäreleriň çäklerinde nämeler amal edildi, nähili netijeler gazanyldy? Umuman, ýurduň ýol medeniýeti nähili ýagdaýda?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen awtoulag pudagynda ýokary derejeli wezipelerde işlän, ýerli synçy Nurberdi Nurmämmedowa ýüzlendi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG