Sepleriň elýeterliligi

Internediň bir sagady iki dollar


Kompýuter klawýaturalarynyň ýüzünde internet ýazylan surat.
Düýbi ABŞ-da ýerleşýän "Azatlyk Öýi" guramasy internet azatlygy boýunça ýyllyk hasabatyny ýayratdy. Hasabatda Türkmenistanyň ady agzalmaýar. Emma internet azatlygy boýunça iň ýapyk ýurtlardan biri hem Türkmenistan.

Bu ýurtda diňe käbir websahypalara girmek çäkli bolmany, internetyň bahasy hem köp adamlar üçin el-ýeter däl. Habarçymyz Rowşen Çaryýewiň aýtmagyna görä, Türkmenabatda diňe üç sany internet kafe işleýär, kafelerde internediň sagatlyk tölegi bolsa iki amerikan dollaryna barabar.

Interwýuny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG