Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet: 5 bäbegiň jesedi tapyldy


Russiýanyň Moskwa regionyndaky zir-zibil gutularynyň birinde ýaňy doglan bäş bäbegiň jesedi tapyldy.

Rus habar serişdeleriniň polisiýadaky çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, bäbek jesetleri torba oralyp taşlanypdyr.

Polisiýanyň bikanun çaga düşürtmek boýunça derňewe başlandygy aýdylýar.

Russiýanyň kanunçylygyna görä, çagany göwreligiň 12-nji hepdesine çenli düşürtmek bolýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG