Sepleriň elýeterliligi

Ogulnur: "Gurbanlygyň türkmenler üçin ähmiýeti uly"


Goýun
Eid al-Adha, ýagny Gurban baýramy beýleki musulman ýurtlarynda bolşy ýaly Türkmenistanda-da resmi derejede bellenilip geçilýär. Adat bolşy ýaly, Gurban baýramynda birek-birege ýagşy dilegdir arzuwlar edilýär.

Şonuň bilen birlikde Türkmenistanda Gurban baýramynyň bellenilişiniň özüne mahsus üýtgeşikligi, aýratynlygy bolýar.

Maryly Ogulnur enäniň Azatlyk Radiosyna beren gürrüňlerini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG