Sepleriň elýeterliligi

Hususyýetçiler pagta zorlugyndan nägile


Lebap welaýatyndaky garbanyşhanalaryň biri
Lebap welaýatynda döwlet sanitar gullugynyň we salgyt gullugynyň işgärleri hususy dolandyryşdaky garbanyşhanalara, dellekhanalara, tele-radio ussahanalara we şuňa meňzeş edaralara aýlanyp, edaranyň ýolbaşçysyndan işgärlerinden käbirlerini pagta ugratmaga mejbur edýär diýip fregana.ru websahypasynda bellenilýär.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu mesele bilen gyzyklanyp, Türkmenabat şäheriniň hususy dolandyryşdaky käbir edaralaryna aýlandy. Umyt Jumaýewiň bu barada berjek gürrüňlerini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG