Sepleriň elýeterliligi

Tussaglara neşe daşaýan pişik tutuldy


Moldowanyň Çisinau sebitindäki bir türmäniň sakçylary tussaglara neşe maddalaryny daşamakda güman edilýän bir pişigi sakladylar.

Muňa türmäniň içinde gezip ýören pişigiň boýnundaky şübheli boýunbagynyň sebäp bolandygy aýdylýar.

Türme edarasynyň websaýtynda ýerleşdirilen wideoda sakçylaryň pişigiň boýunbagynyň seresaplylyk bilen aýyrýan pursatlaryny görmek bolýar.Haçanda boýunbagyna ýerleşidirilen gutujyklar açylanda, onuň içinden “neşäniň ysyny berýän” bir “ösümlik önüminiň” çykandygy aýdylýar.

Derňewçiler pişigiň tussaglara neşe daşamak üçin, golaý obalaryň birinde ýörite türgenleşdirilendigini öňe sürýärler.
XS
SM
MD
LG