Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Obama bilen Şarif duşuşýar


Çarşenbe güni Ak tamda Pakistanyň premýer-ministri Nawaz Şarif bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama duşuşýar. Bu duşuşykda ABŞ-nyň howa zarbalaryny, Owganystandaky ýagdaýlary we söwda gatnaşyklary öz içine alýan ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek ýaly meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar.

Obamanyň Pakistanyň tire-taýpa regionlaryndan NATO-nyň we Birleşen Ştatlaryň goşunyna serhetýaka hüjümleri amala aşyrýan söweşiji toparlara basyş etmegi üçin Şarife has köp tagalla etmäge çagyrmagyna garaşylýar.

Şarifiň bolsa Pakistanda ABŞ-nyň howa zarbalarynyň togtadylmagyny talap etjekdigi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýan “Amnesty International” guramasynyň ýaňy-ýakynda ýaýradan raportynda gürrüňi edilýän howa zarbalary uruş jenaýaty hasaplanyp bilner diýilýär.

Soňky ýyllarda Pakistanda asuda ilatyň heläk bolmagyna sebäp bolan ABŞ-nyň howa zarbalary we Osama Bin Ladeniň ölmegine alyp baran ABŞ-nyň Pakistanyň içindäki harby operasiýasy Waşington bilen Yslamabadyň arasyndaky gatnaşyklaryň erbetleşmegine sebäp bolupdy.

Analitikler duşuşyk iki ýurduň gatnaşyklaryny gowulaşdyrmaga kömek edip biler diýýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG