Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Öýsüz janawarlar

Türkmenistandan gowuşýan maglumatlara görä, ýurduň dürli künjeklerinde eýesiz, köçelerde ýaşaýan köp sanly itdir-pişik bar. Aýdylmagyna görä, eýesiz haýwanlar köçelerde zäherlenip öldürilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG