Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýaýlagdan göç

Türkiýedäki ýörük türkmenleri güýzüň gelmegi bilen ýaýlagdan yzyna obadyr-şäherlerine göçmäge başladylar. Türkiýäniň Antalýa welaýatynyň Almaly etrabynda geçirilen ýaýlagdan göçde hem Ýaran gijesinde düşürilen suratlary dykgatyňyza ýetirýäris.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG