Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nýu-Jerseý: Söwda merkezde ot açyldy


ABŞ-nyň Nýu-Jerseý ştatynda bir ýaragly adam söwda merkezinde ot açandan soň, polisiýa ol ýerdäki adamlary ewakuasiýa etdi.

Resmiler hüjümçiniň öz-özüne ýetiren ýarasy sebäpli, öli tapylandygyny mälim etdiler.

Maglumata görä, Paramus şäherinde ýüze çykan bu wakada adam pidalary bolmandyr.
XS
SM
MD
LG