Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pekin ykdysady reforma sammitine başlaýar


Hytaý ýolbaşçylary ýurduň ykdysadyýetiniň geljegi barada maslahat edýärler.

Kommunistik partiýanyň liderleri şenbe güni Pekinde jemlenip, 30 ýyllap depginli ösen ykdysadyýetiň haýallamagyna garşy görülmeli çärelere bagyşlanan dört günlük sammite başladylar.

Hökümet ykdysadyýetiň haýallamagyna garşy dürli, wagtlaýyn reformalary geçirdi. Emma häzirki Merkezi Komitetiň plenumynda bu meselä has töwerekleýin çemleşmek maksady öňe sürilýär.

Şeýle-de bu ýygnakda oba hojalyk ýerleri boýunça reforma geçirmegiň ara alnyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG