Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Serhetabadyň şekilleri

Serhetabat (ozalky ady Guşgy) şäheri Mary welaýatynyň Serhetabat etrabyna degişlidir. 1885-nji ýylda "Guşgy ugrundaky söweş" diýlip atlandyrylýan çaknyşygyň netijesinde rus goşunlary Guşgyny we onuň töwereklerini owganlylaryň elinden alýar. Guşgy hem Rus imperiýasynyň hem-de Sowet Soýuzynyň iň günorta çägi hökmünde kesgitlenipdi. 1992-nji ýylda Guşgynyň ady Serhetabada çalşyldy.

Ýene-de ýükle

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG