Sepleriň elýeterliligi

Hytaý: Polisiýa stansiýasy nyşana alyndy


Hytaý polisiýasy ýurduň demirgazyk-günbatarynda, Sinjiaň regionynda polisiýa stansiýasyna edilen hüjümde 11 adam öldi diýýär.

Sinjiaňyň regional hökümeti şenbe güni bolan hadysada iki polis ofiseriniň we dokuz hüjümçiniň öldürilendigini aýtdy.

Taryhy şäher Kaşgaryň golaýynda bolan wakada hüjümçileriň pyçak we palta ulanandyklary aýdylýar. Bu çaknyşykda ýene iki polisiýa ofiseriniň ýaralanandygy aýdylýar.
XS
SM
MD
LG