Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda garaşsyzlyk alnandan soň ençeme täze keselhanalar guruldy we olar döwrebap medisina enjamlary bilen üpjün edildi.

Emma Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda täze keselhanalara we ondaky döwrebap enjamlara garamazdan, käbir näsaglaryň öz keselini anyklatmakda kynçylyk çekýändigi aýdylýar.

Şeýle näsaglardan biri hem Aşgabatda ýaşaýan Akja daýza. Ol Türkmenistanda özüne süýji keseli bilen keselländigi hakynda diagnoz goýulýança 1,5 ýyl keselhanadan-keselhana gatnandygyny aýdýar. Akja daýza häzir Türkiýäniň keselhanalarynyň birinde bejergi alýar.

Azatlyk Radiosynyň Akja daýza bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG