Sepleriň elýeterliligi

Dagystan: 2 ofiser öldürildi


Demirgazyk Kawkazyň Dagystan respublikasynda iki polisiýa ofiseri öldürildi.

Dagystanyň Içeri işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, paýtagt Mahaçgalada näbelli hüjümçiler polisiýa nokadyna ýaraglar we partlaýjy serişdeler bilen hüjüm edipdirler.

Demirgazyk Kawkaz sebitinde, ýagny Çeçenistanda, Dagystanda, Inguşystanda we Kabardino-Balkariýada yslamçy söweşijileridigi öýdülýän toparlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklarda her ýyl onlarça adam ölýär we ýaralanýar.
XS
SM
MD
LG