Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Atamyrat: "Köne şäher"

Atamyrat (öňki Kerki) şäheriniň ilat arasynda “Köne şäher” atlandyrylýan bölegi özüniň gadymy köçeleri bilen tanalýar. Köne şäherde şu günler hem ýagan ýagyş suwy we ulanylan hapa suwlar köçeleriň orta arasyndan akdyrylýar. Şäheriň bu böleginiň käbir ýaşaýyş jaýlarynyň täzelenendigine garamazdan, “Köne şäher” köne döwri ýatladyp dur. Sergide köne şäheriň köçeleri görkezilýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG