Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýer berilmese, jaý salyp bolmaýar


Lebap, Kerkiçiden bir görnüş
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Türkmenabatda täze "Bagt köşgüniň" açylyş dabarasyna gatnaşanda, "ýaşlaryň geljegi baradaky aladanyň döwletiň baş maksadydygyny" aýtdy.

Emma türkmenistanly ýaş çatynjalaryň bir topary jaýsyz kösenýär. Olaryň käbiri "munuň ýaly gymmatbaha köşklere pul harçlandan, ýaşlara iki otagly jaý salyp berseler, şonda biz üçin has gowy bolardy" diýýär.

Şol bir wagtda Türkmenistanda ýaşlara karz pul, ýeňillikli kredit bermek boýunça ýörite programmlaryň hem işleýändigi aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu kreditleriň elýeterliligi barada Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bilen söhbetdeş boldy.

Söhbeti diňläp, şu mesele barada öz pikirleriňizi ýazsaňyz, hoşal bolarys.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG