Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat proýekti ýaşaýyş jaýlaryna howp salýar


Aşgabatda döwrebaplaşyryljak, ýagny täzeden guruljak köçeleriň proýekti.
Türkmen metbugaty Aşgabatda 60 km golaý ýoluň döwrebaplaşdyryljagyny habar berýär. Bu plan esasynda ozal dört hatarly ýollar giňeldilip, 8 hatar ediler.

Ýöne bu proýekt bir topar ýaşaýyş jaýynyň hem ýykylmagyna sebäp bolar.

Eýsem şu günki günde şeýle giň ýollar Aşgabada näderejede zerur? Azatlyk radiosy bu barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.


Söhbetdeşligi diňläp, bu ýagdaý barada öz pikiriňizi aýtsaňyz, örän hoşal bolarys.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG