Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Maýyplara seretjek kadrlar az"


Lebap welaýat maýyplar kärhanasy
Sişenbe güni, ýagny 3-nji dekabrda Bütindünýä maýyplar güni bellenilip geçildi. Türkmenistanda soňky ýyllarda maýyplara goldaw bermek üçin döwlet tarapyndan kömek pullary berilýär.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, maýyp, ýagny lal, kör ýa-da ker çagalary okatmak üçin kadrlar ýetmezçilik edýär.

Bu barada Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG