Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

A.Bugaýew: "Elin et satýanlar bazardan kowuldy"


Täze öldürilen malyň eti
Aşgabadyň bazarlarynda elin öldürilen mal etlerini satýan satyjylaryň, telekeçileriň işsiz galandygyny aýdýarlar.

Ýagny olar, eti gymmat bahadan satmakda aýyplanyp, bazar meýdanlarynda kärendesine alan söwda nokatlaryndan çykarylypdyr.

Şol bir wagtda, bazarlarda daşary yurtlardan getirilen doň etiň hökümet tarapdan kesgitlenen bahadan, 12 manatdan satylýandygy habar berilýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy A. Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG