Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daýhanyň durmuşy: Kynçylyklaryň köki nirede?


Lebaply pagtaçylar
Türkmenistanda «Daýhan hojalygy hakynda» täze kanun güýje girdi. Ol daýhanlaryň, sowetlerden öň bolşy ýaly, ýerli-suwly, adamlar bolmagyny üpjün edermi?

Azatlyk Radiosy nobatdaky «Tegelek stol» söhbetdeşligini türkmen daýhanlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna, bu kynçylyklaryň arkasynda ýatan zatlara we mümkin bolan çözgütlerine bagyşlady.

Söhbetdeşlige Aşgbatdan syýasy aktiwist Nurberdi nurmämmet, Lebapdan žurnalist Osman Hallyýew, Şwesiýadan Türkmenistanyň oba hojalyk ministriniň ozalky orunbasary, biznesmen Saparmyrat Yklymow gatnaşdy.

Bu söhbeti diňläp, daýhanlaryň durmuşy, kanunlar we hakyky ýagdaý barada öz pikirleriňizi ýazsaňyz, minnetdar bolarys.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG