Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nelson Mandelanyň durmuşy

30 ýyl töweregi Nelson Mandela düýnäniň iň meşhur wyždan ýesirleriniň biri bolupdy. 1990-njy ýylda Mandela tussaglykdan boşadylandan soňra, ol Günorta Afrikanyň ilkinji gara prezidenti boldy. Ol 2013-nji ýylyň 5-nji dekabrynda 95 ýaşynda aradan çykdy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG