Sepleriň elýeterliligi

Şajan: Balkanda pagta kynçylyk döredýärdi


Türkmenistan
Ýaňy-ýakynda türkmen hökümedi Balkan welaýatynda pagta ekmegi bes etmek kararyny yglan etdi. Regionyň tebigy şertleriniň aýratynlyklary bilen düşündirilen bu karary ýerli daýhanlar nähili kabul etdiler?

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açilowa Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndan kärendeçi Şajan bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG