Sepleriň elýeterliligi

Soçi: Ýanukowiç we Putin duşuşdylar


Orsýetiň prezidentiniň mebugat wekili Dmitriý Peskowyň aýtmagyna görä, Orsýetiň we Ukrainanyň prezidentleriniň anna güni Soçide geçirilen gysga wagtlyk duşuşygynda söwda we ykdysady meseleler ara alynyp maslahat edildi.

Wiktor Ýanukowiç Soçä Hytaýa eden resmi saparynyň yzýany bardy.

Şol bir wagtyň özünde-de Ukrainada protestler dowam etdirilýär. Demonstrantlar ÝB bilen assosiasiýa barada ylalaşyga gol çekmekden ýüz öwürip, Orsýet bilen gatnaşyklary güýçlendirmek planlaryny yglan eden Ýanukowiçiň häkimiýet başyndan çekilmegini talap edýärler.
XS
SM
MD
LG