Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amanberdi: "Dalaşgärleri halk saýlamaýar"


Aşgabadyň köçeleriniň birinde ýurtda 15-nji dekabrda geçiriljek parlament saýlawlarynyň bildirişi asylan.
Mälim bolşy ýaly 15-nji dekabrda Türkmenistanda parlament saýlawlary geçiriler. Ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, ilkinji gezek iki partiýanyň gatnaşmagynda geçirilýän saýlawlar we oňa dalaş edýän kondidatlar barada türkmenistanlylaryň köpüsinde o diýen maglumat ýok.

Balkan welaýatynyň Jebel şäheriniň ýaşaýjysy Amanberdi aga parlament saýlawlaryna dalaş edýän kandidatlaryň aglabasynyň halk tarapyndan saýlanylman, ýokardan, biriniň görkezmesi esasynda bellenilýändigini aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň 71 ýaşly Kadyrow Amanberdi bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG