Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Adam hukuklarynyň güni nädip bellenýär?


Türkmenistanly graždan aktiwisti, "Agzybirlik" halk hereketiniň esaslandyryjysy N.Nurmämmedow
10-njy dekabr - Adam hukuklarynyň halkara günidir. Bu sene dünýäniň köp ýurtlarynda bellendi.

Ermenistanda oppozision toparlar paýtagt Ýerewanda ýöriş geçirmek arkaly adam hukuklary meselesine ünsi çekdiler. Pakistanda häkimiýetler raýatlary howpsuzlygy, parahatçylygy we abadançylygy güýçlendirmek boýunça geçirilýän çärelere gatnaşmak arkaly bu senäni bellemäge çagyrdyrlar. Gazagystanda we Gyrgyzystanda resmi we jemgyýetçilik derejede çäreler geçirildi.

Bu sene Türkmenistanda bellendimi?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG