Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Öňki tussaglara azatlykda näme garaşýar?


Türkmenbaşy şäherindäki türme
Türkmenistanda 12-nji dekabrda bellenýän Bitaraplyk baýramçylygy mynasybetli günä geçiş yglan edildi. Bu sapar tussaglykdan goýberilen 630 adam maşgalasyna gowuşdy. Olar kimler? Ýurtda tussaglykdan çykýan adamlara näme garaşýar?

Azatlyk Radiosy bu sowallary türkmenistanly graždan aktiwisti üç sapar tussaglygy başdan geçiren Nurberdi Nurmämmede berdi.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG