Sepleriň elýeterliligi

Öňki tussaglara azatlykda näme garaşýar?


Türkmenbaşy şäherindäki türme
Türkmenistanda 12-nji dekabrda bellenýän Bitaraplyk baýramçylygy mynasybetli günä geçiş yglan edildi. Bu sapar tussaglykdan goýberilen 630 adam maşgalasyna gowuşdy. Olar kimler? Ýurtda tussaglykdan çykýan adamlara näme garaşýar?

Azatlyk Radiosy bu sowallary türkmenistanly graždan aktiwisti üç sapar tussaglygy başdan geçiren Nurberdi Nurmämmede berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG