Sepleriň elýeterliligi

Türmeden çykýanlaryň iş üpjünçiligi nähili?


Lebap welaýaty, 22-nji noýabr, 2013
Türkmenistanda 12-nji dekabrda bellenýän Bitaraplyk baýramy mynasybetli tussaglykdan goýberilen 630 adamy iş bilen üpjün etmek barada resmi görkezme berildi. Ýurtda öňki tussaglaryň iş bilen üpjün edilmegine degişli ozalky tejribeler nähili? Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG