Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan: Baş sudýa bellenildi


Pakistanyň Ýokary sudunyň täze başlygy wezipesine başlamak üçin kasam etdi. Tassaduk Hussain Jillani 2004-nji ýyldan bäri ýurduň Ýokary sudunda kazy wezipesinde işleýärdi.

Jillaniniň kasam ediş dabarasyna Pakistanyň premýer-ministri Nawaz Şarif we hökümetiň ýokary derejeli resmileri gatnaşdylar.

Ýurduň ýokary sudunyň öňki başlygy Iftikar Çaudri ýokary kazy üçin kabul ederliksiz diýip hasaplanylýan dikdüşdi garaýyşlary üçin aýyplanypdy.

2005-nji ýylda Muşarraf tarapyndan gürrüňi edilýän wezipä bellenen Çaudri şondan üç ýyl soň harby dolandyryşa garşy köçe protestlerini gurnapdy. Bu protestler Muşarrafyň wezipesinden çekilmegine sebäp bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG