Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bitaraplyk konserti

Aşgabatda Bitaraplyk baýramy mynasybetli uly konsert berildi. Onda ýerli aýdymçylar bilen bir hatarda daşary ýurtly ýyldyzlar hem çykyş etdiler. Konsertde esasan ýokary okuw jaýlarynyň studentleri döwlet edaralarynyň işgärleri agdyklyk edýärdi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG