Sepleriň elýeterliligi

H.Orazow: "Maliýe sistemasy seniň ýüzüňi görkezýär"


Aşgabatdaky bank
Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow golaýda wise-premýer A.Goçyýewe berk käýinç berdi. Ol ýurduň maliýe, bank pudagynda işiň gidişine edilýän gözegçiligiň gowşadylandygyny aýdýar.

Şeýle-de prezident banklaryň ýerli proýektlere maýa ýatyrmakda edilýän talaplary ödemändigini aýtdy.

Azatlyk radiosy bu meseleler barada Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ozalky başlygy, Şwesiýada ýaşaýan ykdysatçy H.Orazow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG