Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabat: Parlament saýlanýar

Ýekşenbe güni, 15-nji dekabrda Türkemnistanda ir bilen parlament saýlawlary başlandy. Saýlaw uçastoklary ýokary we orta okuw jaýlarynyň, käbir edara-kärhanalaryň binalarynda ýerleşýärler. Ýerli habarçylarymyzyň maglumatyna görä, ses beriji maşgalasynyň beýleki agzalaryna hem ses berip bilýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň aýtmagyna laýyklykda, muny saýlaw uçastogyndaky degişli resmileriň özleri-de teklip edipdir. Uçastoklarda azyk önümleriniň söwdasy gunalypdyr. Oaryň ählisinde aýdym-saz ýaňlanýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG