Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bugaýew: Şowsuz synanyşyklardan sapak edinmeli


Türkmenistan.
Türkmenistanda Kaspy deňziniň kenarynda deňiz suwuny süýjüdýän desganyň guruljagy barada habar berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň geçen anna güni gol çeken permanyna laýyklykda, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda her gije-gündiz 50 müň kubometr suwy arassalamaga ukyply bu desgany Türkiýäniň "Polimeks" şirketi üç ýylyň dowamynda gurmaly.

2016-njy ýylda işe giriziljekdigi aýdylýan bu desganyň gurluşygy agyz suwuna uly mätäçlik çekýän regionyň suw problemasyny aradan aýyryp bilermi?

Azatlyk Radiosy türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG