Sepleriň elýeterliligi

Pakistan: Reýdde 32 adam öldi


Pakistanyň howpsuzlyk güýçleriniň amala aşyran reýdinde 32 adam öldi we başga-da onlarçasy ýaralandy. Bu reýd ýurduň durnuksyz Demirgazyk Waziristan tire-taýpalar etrabyndaky Mir Ali sebitinde amala aşyryldy.

Azatlyk Radiosynyň Pakistan gullugynyň ýerli çeşmelere salgylanyp berýän maglumatyna görä, gürrüňi gidýän sebitdäki myhmanhana edilen hüjümde takmynan 25 adam ölüpdir.

Maglumatlarda bu hüjümiň sebitdäki söweşijilere gönükdirilendigi bellenilýär.
XS
SM
MD
LG