Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dokumentalçy Baýram Abdyllaýewi ýatlap...


Aşgabatdaky "Watan" kinoteatry
Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Baýram Abdyllaýew 20-nji dekabrda, 78 ýaşynda aradan çykdy.

Baýram Abdyllaýew tanymal kinorejissýordy, kinossenariçidi. Onuň «Ýandym» filmi Germaniýada, Lokarno (Italiýa) kinofestiwalynda, beýleki ýurtlarda hem tomaşaçylara görkezilipdi.

Ol, ýerli synçylaryň pikirine görä, esasan dokumental kinoçy hökmünde giňden tanaldy. B.Abdyllaýewiň garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda sowet propagandasy tarapyndan "dönükler" hökmünde tagmalanan doganlar Kürräýewler hakynda döreden dokumental filmi jemgyýetçilik tarapyndan gowy garşylanypdy.

Baýram Abdyllaýew Medeniýet institunda köp ýyl studentlere sapak berdi.

Baýram Abdyllaýew 21–nji dekabrda, Kakada topraga berildi.

Azatlyk Radiosy Baýram Abdyllaýewiň yzynda galan döredijilik mirasy barada ýazyjy Amanmyart Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG