Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azarow Medwedew bilen duşuşdy


Orsýetiň we Ukrainanyň premýer-ministrleri sişenbe güni Moskwada duşuşyp, iki ýurduň özara ykdysady hyzmatdaşlygy barada maslahat geçirdiler.

Ukrainanyň premýer-ministri Mykola Azarow Ýewraziýanyň ykdysady geňeşiniň maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwa bir günlük sapar etdi.

Orsýetiň premýer-ministri Dmitriý Medwedewiň metbugat-wekiliniň aýtmagyna görä, iki ýurduň hökümet baştutanlarynyň gepleşikleri söwda, energiýa we “möhüm senagat hem infrastruktura” proýektlerine gönükdirildi.

Geçen hepdede Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýanukowiç Ukrainanyň Orsýetiň ýolbaşçylygyndaky Gümrük bileleşigine synçy hökmünde gatnaşmak mümkinçiligine garaýandygyny aýtdy.

Noýabr aýynda Ýanukowiç Ýewropa Bileleşigi bilen Assosiasiýa barada ylalaşyga gol çekmekden boýun gaçyryp Orsýet bilen ýakyn gatnaşyklar ugrunda gepleşiklere başlapdy.

Geçen hepdede Orsýet Ukrainanyň hökümetiniň 15 milliard dollarlyk bergisini öz üstüne almagy teklip etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG