Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystan: Türkmen gyzy janyna kast etdi


Dar agajy
Owganystanyň demirgazyk Jöwüzjan welaýatynyň Mürdiýan etrabynda, türkmenleriň aglaba bolup ýaşaýan sebitinde 18 ýaşyndaky türkmen gyzy Oguldöndi öz janyna kast etdi.

Berilýän maglumata görä, Oguldöndi özüni halynyň dokma ýüpünde asypdyr. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerinde görä, regionda mundan öň hem ýaş gyzlar öz janlaryna kast edipdirler.

Kabuldaky habarçymyz Şamerdanguly Myradynyň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG