Sepleriň elýeterliligi

Arzy: Gatnamak üçin ýolam ýok, ulagam


Ýol gurluşygy, Türkmenistan, 2013.
Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolup, özüniň ýaşaýan ýerinde kadaly ýollaryň ýokdugyny, jemgyýetçilik transportyň hem kada laýyk işlemeýändigini gürrüň berdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açilowa Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň ýaşaýjysy Arzy bilen söhbetdeş boldy.
XS
SM
MD
LG