Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenabat: Suw ölçeýjiler talap edilýär


Şlangdan akyp duran suw
Geçen hepdäniň içinde paýtagt Aşgabatda Döwletenergogözegçilik edarasynyň işgärleri öýme-öý aýlanyp, elektrik hasaplaýjy enjamlaryň täzelenmelidigini aýdyp, duýduryş beripdiler.

Döwlet tarapyndan ilata mugt berilýändigi aýdylýan serişdeleriň ýene biri hem suw. Şu günlerde Lebap welaýatynyň Agyz suw bileleşiginiň resmileri bolsa hususy kärhanalaryň, dükanlaryň eýelerine öz edarasynda suw ölçeýji gurallary dakmaklygy tabşyrýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň berýän maglumatyny diňlemek üçin, aşaky düwma basyň.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG