Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Şirin: “Özbegistandaky gyzymy görüp bilemok”


Türkmen zenany
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlara görä, türkmen-özbek serhedindäki ýeňilleşdirilen wiza düzgüniniň aýrylmagy netijesinde serhetden birnäçe aý bäri geçip bolmaýandygy aýdylýar.

Munuň netijesinde serhetýaka welaýatlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň Özbegistandaky dogan-garyndaşlary bilen duşuşmakda kynçylyk çekýändikleri bellenilýär.

Azatlyk Radiosy türkmen-özbek serhediniň ýapylmagy we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada gyzyklanyp, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy 60 ýaşly pensioner Şirin daýza bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG