Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bugaýew: Elin et satyjylary işsiz galdy


Et söwdasy,Türkmenistan, 24-nji dekabr, 2013.
Türkmenistanda elin etiň gytçylygynyň emele gelendigi, alyjylara esasan daşary ýurtlardan getirilen doňdurylan etiň hödürlenýändigi barada habar berilýär.

Azatlyk Radiosy täze ýyl baýramçylygyna taýýarlyklaryň görülýän wagtynda bazarlarda emele gelen bu ýagdaý bilen gyzyklanyp Aşgabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG