Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Iki belarusly içalyçylykda günäli tapyldy


Belarusda ýurduň iki raýady Litwanyň bähbidine içalyçylyk etmekde günäli tapylyp, türme tussaglygyna höküm edildi.

Belarusyň KGB-niň berýän maglumatyna görä, E.Kaçura we A.Fenzelýau diýlip tanadylan adamlar degişlilikde 8 we 10 ýyl türme möhletine höküm edilipdirler.

Gürrüňi gidýän iki belarusly hökümete dönüklik etmek we Litwanyň gizlin gulluklary üçin içalyçylyk etmekde günäli tapyldy. Olar 2012-nji ýylyň martynda tussag edilipdiler. Mundan başga goşmaça maglumat berilmedi.

Bu waka boýunça Wilnus häzirlikçe hiç hili resmi beýanat bilen çykyş etmedi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG