Sepleriň elýeterliligi

Türkmenabat: Et dükanlary ýapylýar


Bazardaky et
Aşgabadyň bazarlarynda satylýan ete hökümet tarapyndan belli bir nyrh araçägi kesgitlenenden soň, paýtagtda elin et söwdasynyň belli bir derejede azalandygy barada maglumatlar gowuşýar.

Şol bir wagtda Lebap welaýatynda hem şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykandygy aýdylýar. Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG