Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Günorta Sudan: ABŞ "alada" bildirdi


Ak Tam Günorta Sudandaky howpsuzlyk ýagdaýa “çuňňur alada” bildirdi.

Sişenbe güni ýaýradylan beýanatda Ak Tamyň metbugat wekili Kaitlin Haýden Günorta Sudanyň liderlerine ýüzlenip ýurtdaky konflikti togtatmak üçin çäreleri görmäge çagyrdy. Haýden hökümetiň we gozgalaňçylaryň ilkinji gezek gepleşikleri geçirmek ylalaşygyny hem gutlady.

Günorta Sudanda dekabryň ortalaryna başlanan etniki gazaplylykda müňe golaý adamyň öldürilendigi çaklanylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG