Sepleriň elýeterliligi

Ýylyň jemleri: Türkmenistan


Türkmenistanyň baýdagy
Tutuş dünýä täze - 2014-nji ýyly garşy aldy. Geçen 2013-nji ýyl syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik wakalaryna baý geçdi.

Eýsem, geçen ýyl Türkmenistanyň durmuşynda nähili roly oýnady, ýurtda nähili özgerişlikler bolup geçdi? Azatlyk Radiosy özüniň ýerli habarçylary bilen söhbetdeş bolup, bu mesele dogrusynda syn mazmunly ýörite gepleşik taýýarlady.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG