Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Annabibi: "Serdarda çagalar bagy ýok"


Türkmen çagasy
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň, ýurtda ençeme binalar, ýaşaýyş jaýlary, köçeler, medeniýet öýleri guruldy we gurulmaga-da dowam edýär.

Emma Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň ýaşaýjysy Annabibi daýza öz ýaşaýan ýerinde çagalar bagynyň we çaga dogurýan merkeziň hem ýokdugyny aýdýar.

Elli sekiz ýaşly ildeşimiz bu merkezleriň ýoklugynyň döredýän kynçylyklary barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG