Sepleriň elýeterliligi

Döwlet emlägi hususylaşdyrylar


Aşgabat şäherindäki ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleri.
26-njy dekabrda Türkmenistanda döwlet emlägini döwletiň eýeçiliginden aýyrmak we hususylaşdyrmak barada kanuna gol çekildi.

Türkmen metbugatyna görä, 2014-nji ýylda güýje giren bu kanun Türkmenistanda telekeçiligiň ösdürilmegine we netijeli bazar ykdysadyýetini ösdürmek hem maýa goýumlary çekmek üçin şertleriň döredilmegine gönükdirilýär.

Azatlyk Radiosy ýurtda haýsy pudaklaryň hususylaşdyrylýandygy bilen gyzyklanyp, aşgabatly syýasy aktiwist Nurberdi Nurmämmet bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG